LGS yerleştirme puanları nasıl hesaplanacak?

LGS Yerleştirme PUanları Neye Göre Ve NAsıl Hesaplanacak?

LGS puanı aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak:

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. (3 yanlış 1 doğruyu götürüyor)

Cevap anahtarında hata olursa soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda “sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Her bir ders testinin ortalaması ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek

Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır

Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir

Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur

Yabancı dil veya din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
2018 yılında bu iki testte de sorunlar çıktı. Dil puanı ayrı ayrı hesaplandı. LGS’de standart puan hesaplaması ortalaması düşük derslere daha fazla puan verilerek yapıldı. İngilizceden sınava girenlerin ortalaması düşük olunca doğru yapanlar daha fazla puan aldı. Almanca ve Fransızca gibi benzer hata din dersinden muaf olanları da kapsadı. MEB, hatasını sonra düzeltti.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, toplam Ağırlıklı Standart Puan bulunacak.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.