İnternette en çok vakit geçiren ülke hangisi?

İnternette en çok vakit geçiren ülke hangisi?Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), PISA 2012 ve 2015’te elde ettiği, 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin internet kullanım verilerini karşılaştırdı.
Bu kapsamda hazırlanan rapora göre, gençlerin çevrimiçi dünyada geçirdiği süre haftada 21’den 29 saate çıktı. Raporda PISA’da matematik ve okuma ile birlikte değerlendirilen üç alandan biri olan fen bilimleri performansıyla internet kullanımı arasında dikkate değer bir ilişki olduğu da vurgulandı. İşte rapordan öne çıkan bazı başlıklar:

YOKSUL ÖĞRENCİLER DAHA ÇOK İNTERNETTE: PISA 2015 verilerine göre, yoksul öğrenciler, diğerlerine göre haftada ortalama iki saat daha fazla çevrimiçi. Bu durum 35 OECD üye ülkesinin neredeyse hepsinde aynı. Ancak daha çok internette olmak her zaman iyi haber değil. Online dünyada nasıl ve nerede kullanıldığı da başarıyı etkiliyor. Örneğin, interneti okul dışında daha çok kullandığını belirten öğrencilerin fen bilimlerindeki ortalama puanı daha düşük. Ancak hafta içi, okul saatlerinde internette geçirilen süre, daha çok eğitim amaçlı olduğu için performansı geliştiriyor. OECD ülkelerinde gençler, en çok hafta içi okuldan sonra çevrimiçi.

3 YILDA 8 SAAT: OECD ortalamasına göre, 2012’den 2015’e 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin internette geçirdiği süre yüzde 28 artarak haftada 21’den 29 saate yükseldi. Bu zaman diliminde telekomünikasyon teknolojilerindeki hızlı gelişme, gençlerin de çevrimiçi dünyaya olan ilgilerini arttırdı.

HİÇ İNTERNETE GİRMEYENLER DE BAŞARILI DEĞİL: Ayrıca PISA 2015 sonuçlarına göre, OECD ülkelerinde çok sık çevrimiçi olan 15 yaş düzeyindeki öğrenciler, kendilerinden daha az internet kullananlara göre fen bilimlerinde daha düşük bir performans gösterdi. Fakat hiç internete girmeyenlerin ortalama puanı da, orta düzeyde kullananlardan geride kaldı.

GÜNEY KORE EN AZ ÇEVRİMİÇİ OLUNAN ÜLKE:

OECD ülkelerinde haftanın tüm günlerinde, okul ve dışarıda, internette en çok vakit geçiren ülke haftada yaklaşık 40 saatle İsveç. Danimarka, Şili, Kosta Rika ve Avustralya’da bu süre 35 saatin üstünde. Güney Kore ise yaklaşık 15 saatle, en az çevrimiçi olunan ülke.