Okul Disiplin Kurulu Karar Örneği

Okul Disiplin Kurulu Karar Örneği

OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİKarar No :

Karar Tarihi :

Öğrencinin :

Adı Soyadı :

Doğum Tarihi :

Sınıfı, alanı/dalı ve okul numarası :

Paralı veya parasız yatılı ya da gündüzlü olduğu :

Başarı durumu :

Sağlık durumu :

Ailesinin ekonomik durumu :

Ailesi ile birlikte oturup oturmadığı :

Anne-babasının sağ olup olmadığı :

Anne-babasının öz olup olmadığı :

Ailesinin yanında okuyup okumadığı :

Büyüyüp yetiştiği çevre :

Ailesinin oturduğu yer ve çevresi :

Şimdiye kadar aldığı cezalar ve genel durumu :

Cezayı gerektiren davranışının yapıldığı yer ve tarih :

Cezayı gerektiren davranışının çeşidi :

Cezayı gerektiren davranışının nedeni :

Olayla ilgili olarak; :

a) Cezalandırılan öğrencinin ifadesinin özeti :

b) Tanıkların ifadesinin özeti :

c) Varsa cezayı gerektiren davranışının tespitine

yarayan diğer deliller :

Cezayı hafifleten veya şiddetlendiren nedenler :

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kanaati :

Verilen cezanın çeşidi ve dayandığı yönetmelik maddesi

OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULU KARARIOkul öğrenci ödül ve disiplin kurulu Başkanı Üye Üye Üye ÜyeUYGUNDURMühür ve imza

Okul Müdürü