2016-2017 TEOG 2. Dönem Ortak Sınav Tarihleri Ne Zaman?

TEOG ikinci dönem ortak sınav tarihleri ne zaman? 2016-2017 TEOG 2. Dönem ortak sınav tarihleri ve konu dağılımları. TEOG sınav saatleri.TEOG ikinci dönem sınav takvimi. 2017 MEB güncel TEOG sınav tarihleri ve konu dağılımları;

Temel Eğitimden Ortaöğretime (liseye) Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında 8. sınıflar için 2016-2017 öğretim yılı 2. dönem merkezi ortak sınavların tarihleri belli oldu.

TEOG kapsamında 8. sınıflar için 2. dönem yazılı sınavları 26-27 Nisan 2017 günü yapılacak. Mazeret bildirerek bu sınavlara katılamayacak öğrenciler için TEOG mazeret sınavları ise 20-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak. Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders yapılmayacak.

TEOG ortak sınavları hangi derslerden yapılıyor?

TEOG ortak sınavları; Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil olmak üzere toplam 6 dersten iki oturumda gerçekleştirilecek.

TEOG ilk gün oturumları; Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden

TEOG ikinci gün oturumları; Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil derslerinden yapılacak.

TEOG oturumları saat 9.00’da başlayacak ve her ders için 40 dakika sürecek. Adaylara her ders için 20 soru sorulacak. Her ders sınavı sonrası öğrencilere 30 dakika dinlenmeleri için süre verilecek. Uzmanlar her test arasında 30 dakikalık dinlenme sürelerini öğrencilerin iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirtiyor.

TEOG sınav saatleri şu şekilde;

9.00’da başlar 20 soru sorulur ve 40 dakika sürer.
10.10’da başlar 20 soru sorulur ve 40 dakika sürer.
11.20’de başlar 20 soru sorulur ve 40 dakika sürer.

TEOG ortak sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkiler mi?

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulur, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemez. O nedenle öğrenciler sınavda hiçbir soruyu boş bırakmamalıdır.

TEOG ortak sınavların yerleştirme puanına etkisi ne kadar?

TEOG kapsamında ortak sınavlarda alınan puanlar yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilir.

Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört; T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlâk bilgisi için iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak, elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacaktır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Yerleştirme puanı nasıl hesaplanıyor?

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak, elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılılıyor. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılıyor.

YERLEŞTİRME PUANI Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2 formülü ile hesaplanıyor.

TEOG ortak sınav hesaplama tablosunu indirmek için buraya tıklayın

TEOG ortak sınav kılavuzunu nasıl edinebilirim?

Öğrenciler, TEOG ortak sınavlar e- kılavuzuna http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilirler.

TEOG ortak sınav kılavuzunu indirmek için buraya tıklayın

TEOG ortak sınavlarına öğrenci nerede giriyor?

Olağanüstü hâller ve özel durumlar dışında 8’inci sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girer.

TEOG’a geç gelen öğrenciler sınava alınır mı?

Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 15 (onbeş) dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmez. Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmaz, ilk 20 (yirmi) dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilir.

TEOG ortak sınavlara nasıl çalışılır hangi konulardan soru çıkar?
Türkçe dersine nasıl çalışılmalı?

Türkçe dersine ilişkin ipuçlarına göre, derse çalışılırken dil bilgisinde ayrıntılı konu anlatımlı kitapların kullanılması, not çıkarılmasının alışkanlık haline getirilmesi ve bu notların sürekli yanında bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Türkçe dersinde başarılı olmanın ipuçlarında şu noktalara dikkat çekildi:

*Fiilimsiler konusuna çalışılırken sadece fiilimsi eklerini ezberlemekle konuyu kavrayamayız, önemli olan fiilimsi eklerin anlamsal olarak ne ifade ettiğini bilmektir. Fiilimsi eklerini ezberlemeden anlamsal olarak ne ifade ettiğini anlayınız.

*Fiilde çatı konusunu daha rahat anlayabilmeniz için cümlenin ögeleri, fiiller ve ekler konuları iyi bilinmelidir. Çünkü fiilde çatı konusuyla sorularda, ilk olarak cümledeki yüklem bulunmakta, daha sonra bu yüklemin fiil olup olmadığı tespit edilmekte, yüklemin fiil olduğu anlaşıldıktan sonra bu eylemin cümledeki özne ve nesne ile olan ilişkisi incelenmekte, bunu incelerken de ayrıca fiilin içinde bulunan bazı ekler de göz önünde bulundurulmaktadır.

*Paragraflarla ilgili sorular çözülürken önce soru okunup sonrasında paragraf okunmalıdır. Böylelikle paragraf okunurken sorunun cevabı taranıp zamandan kazanılmış olur.

*Cümlenin ögeleri, cümle yapısı, anlatım bozuklukları gibi konularda kitap okuma alışkanlığı süreklilik kazanmalıdır. çünkü doğru cümle yapılarını göre göre yanlış olan cümle farkına varılmadan hissedilmiş olur

*Konu tekrarları yaparken her konu bitiminde çıkardığınız sorularla kendinizi kontrol edip konuyu anlayıp anlamadığınızla ilgili çok net bilgi sahibi olabilirsiniz .

Matematik dersine nasıl çalışılır?

Matematik dersin sayısal düşünmeyi ve işlem yapabilme yeteneğini gerektiren bir ders olduğu ve ezbere dayalı olarak kavranmasının mümkün olmadığına dikkat çekilen kitapçıkta, dersin mutlaka ders ortamında dinlenirken kavranmaya çalışılması, dersin dinlenirken ve çalışılırken de mutlaka not tutulması, bakarak değil yazarak çalışılması gereken bir ders olduğunun unutulmaması önerisi yer aldı. Derse ilişkin ipuçları şöyle:

*Test yöntemi ile ezber yöntemler yerine konunun mantığı çözülmelidir.

*Formüllerini bildiğinizi düşündüğünüz ama soru çözerken hatalarınızın çıktığı konuları tekrar etmelisiniz.

*Geçmiş sınav soruları mutlaka çözülüp değerlendirilmelidir.

*Soru köklerindeki verilerin tümünü okumalısınız. Soruda parantez içindeki ifadelere dikkat etmelisiniz.

*Kareköklü sayılarda daha hızlı ve pratik olmak için 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini öğrenmelisiniz. Bu işlemler tam kare ve tam kare olmayan işlemlerde işinize yarayacaktır.

*2. ortak sınavlarda konuların daha yoğun olması sebebiyle 7. sınıfın bazı konuları (rasyonel sayılar da işlemler, cebirsel ifadelerde işlemler, denklemler, silindir, koordinat sistemi) mutlaka tekrar edilmelidir.

*Konu tekrarları yaparken her konu bitiminde çıkardığınız sorularla kendinizi kontrol edip konuyu anlayıp anlamadığınızla ilgili çok net bilgi sahibi olabilirsiniz.

Fen ve teknoloji dersine nasıl çalışılır?

Fen ve teknoloji dersinin en iyi derste öğrenileceğine vurgu yapılan kitapçıkta, şu ipuçlarına yer verildi:

*Mitoz ve mayoz bölünmeyle ilgili soruları çözebilmek için bölünmenin aşamalarını bilmek gerekir. Bunun için de bu aşamalar pekiştirilene kadar çizim yapmalı, eğer görsel zekaya sahip iseniz animasyonlar daha etkili olacaktır. Sorularda da hata yapmamak için şekiller çok dikkatli incelenmelidir.

*Grafik ya da tablo sorularda öğrendiğiniz bilgilerle bağlantı kurmanız önemlidir.

*Paragraf sorularında genellikle seçeneklerde verilenlerin tamamı doğru ifade olur. Ancak orada sadece paragrafta anlatılan bilgiye göre sorunun cevabı aranmalıdır.

*Tablo sorularında önce soru okunmalıdır.

*Eşleştirme sorularında mutlaka eşleşen ifadeler yanlarına yazılmalı ve seçenek belirlenirken hata yapılmamalıdır.

*Konular öğrenilirken bütün içinde düşünülmelidir. Örneğin mitoz ve mayoz bölünmenin kavranabilinmesi için DNA'nın özelliklerini, eşlenmesini, kalıtımı, eşeyli üremeyi iyi bilmeniz gerekir. Aksi durumda bilgiler yerine oturmayacak ve kısa sürede unutulacaktır.

Yabancı dil nasıl öğrenilir? (İngilizce)

Yabancı dil öğrenilmesi için Türkçe'nin dil bilgisi yapısının iyi bilinmesini önemine işaret edilen kitapçıkta, öğrenilen kelimelerin günlük hayatta kullanılması, sınavda bilinmeyen bir kelimeyle karşılaşıldığında, bilinen bir kelime ile benzerliği olup olmadığına bakılması ve cümlenin bütününden anlamın çıkarılmaya çalışılması önerisi yer aldı. İngilizce dersinde başarı için ipuçları ise şöyle:

*"Why", "who", which, "how" gibi soru sözcüklerine dikkat edin. Bu sözcükler paragraf, diyalog ve tablo sorularında karşımıza çıktığı için çok önemlidir. Kullanılan soru kalıbının anlamına uygun cevaba yönelin.

*Soruların çoğunluğu okuduğunu anlama şeklinde olduğu için kelime bilginizi genişletin.

*Kişisel özellikleri anlatan kelimeleri öğrenirken kişinin güçlü ve zayıf yönlerini anlatan kelimeler şeklinde gruplandırarak çalışın.

*Paragraf ve hikayeyi okumadan önce soruları okuyarak parça hakkında genel bir bilgi edinin.

*Birçok soru diyalog şeklinde sorulmaktadır. Diyalogda sorulan şaşırma, onaylama, üzülme gibi ifadeleri iyi bildiğiniz zaman soruda genel olarak ne demek istediğini anlarsınız.

İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi nasıl çalışılır?

Bu derse çalışılırken altını çizerek ve kendine has notlar tutarak çalışılmasını önemine vurgu yapılan kitapçıkta, derse ilişkin şu ipuçlarına yer verildi:

*Amasya Genelgesi'ne çalışırken Kurtuluş Savaşı'nın amacını, gerekçesini ve yöntemini belirten maddeleri kaçırma ve değerlendirebilirsin.

*"Milli egemenlik" vurgusunun yapıldığı konuları kaçırma! Mesela, Erzurum Kongresi'nde milli egemenlik vurgusu yapan maddeler nelerdir?

*Sivas Kongresi'nde cemiyetlerin birleştirilmesinin amacı nedir? Bilgilerini gözden geçirebilirsin.

*Kendine has bir tarih şeridi oluşturup ve mütarekeleri, kongreleri buna yerleştirebilirsin.

*Sınava çalışırken sebep-sonuç ilişkisine bakabilir. "Ne", "neden" sorularını sorup ve cevap arayabilirsin.

*Antlaşmalara çalışırken "Niçin bir araya gelindi?", "Madde ne için oluşturuldu?" ve "Amaç ne idi?" sorularını kullanabilirsin

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersine nasıl çalışılır?

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin yapısı gereği çok fazla soyut bilgi, kavram ve ilke içerdiğine, bu nedenle ezberlenirse unutulabileceğine dikkat çekilen kitapçıkta, konuları çalışılırken bilinmeyen kelimelerin çıkarılması, akılda kalınanların not edilmesi, maddeler halinde notlar tutulması tavsiyelerine yer verildi. Başarı için de şu ipuçları kitapçıkta yer aldı:

*Bütün ünitelere ait kavramları formüle ederek öğrenebilirsiniz. Kader: ölçü, yasa, kanun/ Tevekkül: çalışma/tedbir + dua/Allah'a güvenme/ Külli irade: Allah'ın sonsuz olan iradesi/ Cüz'i irade: İmanın sınırlı olan iradesi/İrade: Tercih edebilme gücü dileme ve dilediğini yapabilme, karar verebilme gücü.

*Şema hazırlayabilir ve olabildiğince fazla örnek bulabilirsiniz.

*Bilinmesi gereken ilgili kavramların listelenmesi, yanına kısaca notlar alınmalı.

*Kavramlar çalışılırken kalıcı olması için benzeşim kurulmalı.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.